ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
KİRALAMA İHALESİ İLANI 18.04.2022
Geri
2022-04-18

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İLAN

 

1- Belediyemize ait 5 adet  taşınmaz 3 yıl süre ile  kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhale 26.04.2022 tarihinde Salı günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

a-İlçemiz Kirazlik Çay Mahallesinde  bulunan 1 nolu Sahil Cafe’  aylık muhammen kira bedeli 5.000-TL geçici teminatı 5.400-TL ihale 26.04.2022 tarihinde saat 09:10’da kira süresi 3 yıl.

 

b- İlçemiz Kirazlik Çay Mahallesinde bulunan 2 nolu Değirmen Cafe ’  aylık muhammen kira bedeli 2.000-TL geçici teminatı 2.160-TL ihale 26.04.2022 tarihinde saat 09:30’da kira süresi 3 yıl.

 

c-İlçemiz Orta Mahalle 104 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan  3 nolu büfe aylık muhammen kira bedeli 1.000-TL geçici teminatı 1.080-TL ihale 26.04.2022 tarihinde saat 10:00’da kira süresi 3 yıl.

 

d- İlçemiz Çay Mahallesi Adaparkta bulunan 4 Büfe (kioks) aylık  muhammen kira bedeli 3.000-TL geçici teminatı 3.240-TL ihale 26.04.2022 tarihinde saat 10:20’de kira süresi 3 yıl.

 

e-İlçemiz Kirazlıkçay  Mahallesi  874 ada 22 parselde kayıtlı 61,38 m2 taşınmaz üzerindeki işyeri aylık muhammen  kira bedeli 10.000 TL Geçiçi teminatı 10.800 TL ihale 26.04.2022 tarihinde saat 10.40’ da kira süresi 3 yıl

 

2-)İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

3-)İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler

(a) Tebligat için adres beyanı,

(b)Kimlik fotokopisi)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge

(c)Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi

(d)Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

(f)İmza sirküleri

(g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi

(ğ)Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname

 

           

4-İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

 

5-)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.

  

İlan olunur.