ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-1-30.11.2020
Geri
2020-11-30

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN

30/11/2020

Belediye sınırları içinde, Orta, Hasbahçe, Helvacalı ve Bafracalı Mahalleleri, F37d.05c.3a. F37d.05c.3b. F37d.05c.3c. F37d.05c.3d. F37d.-05c.4a. F37d.05c.4b. F37d.05c.4d. ve F37d.05d.3b. Numaralı uygulama imar planı paftalarında, Çarşamba Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarihli ve 94 sayılı kararı (PİN: UİP-55363405) ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 19/414 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 30.11.2020 - 30.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI