ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-1-30.12.2020
Geri
2020-12-30

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

30/12/2020

 

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Beylerce ve Kirazbucağı Mahalleleri, 19.K.I.b numaralı imar planı paftası, 107 ve 111 nolu adaların bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 101 sayılı kararı (PİN: UİP-55217307) ile küçük sanayi alanı ve otopark alanı kullanımlarının düzenlenerek belediye hizmet alanı, küçük sanayi alanı ve otopark alanı kullanımlarının oluşturulmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2020 tarih ve 21/443 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 30.12.2020 - 30.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI