ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-2-30.11.2020
Geri
2020-11-30

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

30/11/2020

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Helvacalı Mahallesi, F37c.01d.4b numaralı imar planı paftası, 120 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarihli ve 95 sayılı kararı (PİN: UİP-55651134) ile LPG istasyonu alanı ve tarımsal niteliği korunacak alan kullanımlarının, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine  ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 19/408 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 30.11.2020 - 30.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI