ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-2-30.12.2020
Geri
2020-12-30

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

30/12/2020

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Çay Mahallesi, 18.K.II.c numaralı imar planı paftası, 1110 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarih ve 96 sayılı kararı (PİN: UİP-55174933) ile yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 19/407 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca “Mevcut inşaat alanında hiçbir şekilde artış olmayacaktır, 3194 Sayılı İmar Kanununun Ek-8.maddesi uyarınca değer artış payı alınacaktır. Değer artış payı alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.” plan notunun eklenmesi şekliyle” değiştirilerek onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 30.12.2020 - 30.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI