ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ BOYACILI MAHALLESİ 03.03.2021
Geri
2021-03-03

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

03/03/2021

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Boyacılı Mahallesi, F37d.15d.1a ve  F37d.15d.1d numaralı paftaları, 102 ada 54 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1/14 sayılı kararı (PİN: UİP-55640788) ile ticaret (T2) alanı kullanımı oluşturulması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 03.03.2021 - 03.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI