ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EĞERCİLİ VE ORTA MAHALLE 03.03.2021
Geri
2021-03-03

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

03/03/2021

 

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Eğercili Mahallesi F37d.02b.4d numaralı imar planı paftası, 924 nolu parsel ve 922 parselin güneyinde kalan alan ile Orta Mahalle 19.L.I-d numaralı imar planı paftası, 653 ada 220 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli ve 1/17 sayılı kararı (PİN: UİP-55529243) ile konut dışı kentsel çalışma alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımlarının, konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı kullanımına çevrilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 2/92 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 03.03.2021 - 03.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI