ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HELVACALI MAHALLESİ 03.03.2021
Geri
2021-03-03

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

03/03/2021

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Helvacalı Mahallesi, F37c.01d.4b numaralı imar planı paftası, 120 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1/15 sayılı kararı (PİN: UİP-55130616) ile belediye hizmet alanı kullanımının ticaret (T2) alanı kullanımına dönüştürülerek kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 2/91 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 03.03.2021 - 03.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI