ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI
Geri
2020-01-23

 

Belediye sınırları içinde, Beyyenice Mahallesi, 18K-IId ve 18K-IIIa numaralı imar planı paftaları, 116 ada 1 nolu parsel ve çevresinin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 93 sayılı kararı (PİN: UİP-1299-45) ile konut, park ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek konut, ticaret, park ve yol alanı kullanımına dönüştürülmesiyle birlikte yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2020 tarih ve 2/24 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 22.01.2020 - 22.02.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI