ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Uygulama İmar Planı Değişikliği ilanı(27.10.2020)
Geri
2020-10-27

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

27/10/2020

 

İLAN

          

Belediye sınırları içinde, Çay Mahallesi, 18.K.II-b numaralı imar planı paftası, 1167 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 78 sayılı kararı (PİN: UİP-55508707) ile sosyal tesis alanı ve huzurevi alanı kullanımının park alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 16/361 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 27.10.2020 - 27.11.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

    ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI