ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Uygulama İmar Planı Değişikliği ilanı(30.10.2020)
Geri
2020-10-30

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

30/10/2020

 

İLAN

          

Belediye sınırları içinde, Sungurlu Mahallesi, 19K-I-c numaralı imar planı paftası, 653 ada 131 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 80 sayılı kararı (PİN: UİP-55526897) ile yurt alanı kullanımının ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 16/362 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 30.10.2020 - 30.11.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI