ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-KUMKÖY MAHALLESİ 02.03.2021
Geri
2021-03-02

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

02/03/2020


İLAN

Belediye sınırları içinde, Kumköy Mahallesi, F37d.19b.1a, F37d.19b.1d ve F37d.19a.2c numaralı imar planı paftaları, 117 ada 40 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 01/27 sayılı kararı (PİN: UİP-55328734) ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin b bendi gereği yapı yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 02.03.2021 - 02.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI