ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ SARICALI MAHALLESİ 03.03.2021
Geri
2021-03-03

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

03/03/2021

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Sarıcalı Mahallesi, 19.K.I-c ve 19.K.I-d numaralı imar planı paftaları, 972 ada 1 nolu parsel ve 1033 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli ve 1/16 sayılı kararı (PİN: UİP-55866887) ile belediye hizmet alanı kullanımlarının konut alanı ve park alanı kullanımlarına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 2/93 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 03.03.2021 - 03.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI