ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZA İLİŞKİN KARARIN İLANI
Geri
2020-01-23

Belediye sınırları içinde imar planında 19K-III-c paftasında, Kirazlıkçay Mahallesi 782 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 55 sayılı kararı (PİN: UİP-1299-43) ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2019 tarih ve 22/325 sayılı kararı ile onaylanan yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itiraz;

 

Çarşamba Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilmiş olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2020 tarih ve 2/27 sayılı kararı ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 5. fıkrası b bendinde belirtilen hükümlere uyulması koşuluyla reddin kabulü, 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca değiştirilerek onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin alınan karar Belediyemiz ilan panosunda 22.01.2020 - 22.02.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

 

 

 

      ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI