ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ
Geri
05/08/2019

Çarşamba Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi,  Çarşamba Belediyesi tarafından 2019 yılında, Toplum ruh sağlığını korumak ve güçlendirilmesine destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.  Bu merkezlerde alanlarında uzmanlaşmış psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından, her yaş grubuna hitap eden( Çocuk- Ergen- Yetişkin) psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Bu hizmet bireylerin ve ailelerin yaşadığı sorunlara yardımcı olmak, insanların  huzurlu ve bilinçli olmalarına katkı sağlamaktır . 

Psikolojik Danışmanlık Nedir?
Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.


Merkezimizde verilen hizmetler;
Bireysel Görüşmeler:
Danışan ile terapist (psikolog) arasında birebir, yüz yüze, yürütülen ve danışanın sorununa çözüm getirmeye odaklı çalışmalardır

Grup toplantıları
Uzman Psikolog eşliğinde benzer problemleri yaşayan bireyler ile  etik ilkeler gözetilerek yürütülen ve grup üyelerinin  sorununa çözüm getirmeye odaklı çalışmalardır.

Halka açık seminerler:
Bölgedeki ihtiyacın analiz edilmesiyle birlikte hazırlanan bilgilendirme amaçlı seminerlerdir.

Okullarda uygulanan seminerler:
Öğrencileri çeşitli konularda ( sınav kaygısı, madde kullanımı, alkol, internet bağımlılığı, ergenlik vb.) bilgilendirme amacıyla düzenlenmektedir.


Gelişim Takibi:
Merkezimizde 0-6 yaş arası çocukların sosyal becerileri- öz bakım düzeylerini,  ince motor ve kaba motor  kas becerilerinin ne düzeyde olduğunu  belirlemeye  yönelik  Gelişim  Tarama  Testleri uygulanmakta  ve sonuçlar uzmanlar tarafından ailelere iletilmektedir. Gelişimsel bir problemin varlığı durumunda aileler bir uzman hekime yönlendirilmektedir.

Başvuruda bulunan danışanlarımız bunlar ve benzer  konularda Psikolojik Danışman Hizmeti alabilirler.
-Depresyon                           
- Aile içi iletişim problemleri        
-Panik atak                                      
- Çocukluk korkuları
-Psikolojik ağrılar
-Psikolojik huzursuzluklar
-Korkular
-Psikolojik Travmalar
- Çift Problemleri
- İnternet Bağımlılığı (Bilgisayar, Oyun, Tablet, Telefon vb.)       
- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
- Sosyal fobi                                      
- Alt ıslatma
- Ebeveynlik tutumları                                  
- Kardeş kıskançlığı        
- Ergenlik dönemi psikolojik problemleri                      
- Sınav kaygısı
- Kaygı Bozukluğu
-Obsesif Kompülsif Bozukluğu 
vb. alanlarda ve kişisel gelişim için psikolog desteği gerektiren alanlarda hizmet verilmektedir. 
EĞİTİM HİZMETİ  (SEMİNERLER)
 EVLİLİK OKULU
•         Evlilikte İletişim Becerileri
•         Aile Olmanın Önemi
•         Aile İçi Hedefler
•         Sevgi Dilleri
•         Evlilikte Kadın ve Erkeğin Sorumlulukları
 ANNE BABA OKULU
•     Anne ve Babaların Sorumlulukları
•     Anne ile Baba Arasındaki İlişkinin Çocuklara Etkisi
•     Ailede Sevginin Önemi
•     Çocuk Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
ÖĞRENCİ REHBERLİĞİ
•     Öğrenmeyi Öğrenme
•     Sınav Stresini Yenme
•     Okul Veli İşbirliği 
İLETİŞİM  REHBERLİĞİ
•    Etkili İletişim Becerileri
•    Sözsüz İletişim: Beden dili
•    Kendini Doğru İfade Etme Becerileri
•    İletişim Sorunlarını Çözme
 DEĞERLER EĞİTİMİ 
•     Ahlaki ve Manevi Değerlerin Aktarımı
•     Değer Aktarımında Anne-Baba Sorumluluğu
•     Değer Aktarımında Hangi Yaşta Neler Dikkate Alınmalı?
•     Değer Aktarımına Engel Olan Unsurlar
•     Televizyon ve Bilgisayarın (İnternet) Doğru Kullanımı
•     Kitap Okuma Alışkanlığının Kazandırılması

Yetişkinlere Yönelik Bireysel Psikoterapi Hizmeti
Çarşamba Belediyesi’nin yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti, psikologlar tarafından verilmektedir. Çarşamba’da yaşayan, 18 yaşını doldurmuş her vatandaş bu hizmetten faydalanabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, danışanın daha kaliteli ve farkındalıklarının yüksek olduğu bir yaşama sahip olmasıdır. Bu süreç, danışan ve psikoloğun ortak çalışmasıdır.

Çalışma alanlarına örnekler:
• Öfke patlamaları, saldırganlık, çökkün duygudurum, iştahsızlık veya aşırı yeme hali, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma, isteksizlik, öncesinde zevk veren etkinliklerden artık zevk alamama, bitkinlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, değersizlik ve suçluluk duyguları, yalnızlık, düşünmede ve odaklanmakta güçlük çekme, kararsızlık, ölüme dair düşünceler (ölüm korkusu vb.)
• Genel korku, kaygı ve kaçınma durumları, ayrılıklarda zorlanma, hastalanma korkusu, toplumsal durumlarda yaşanan korku ve kaygı, panik durumlar, yineleyici ve sürekli düşünceler ve davranışlar, dış görünümle ilgili kaygılar.
• İlişkisel problemler, iletişim problemleri, akademik zorluklar, uyum problemleri, kayıp ve yas, travma, şiddet, istismar, kişisel gelişim ve olgunlaşma vb.
Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Psikolojik Destek
Ülkemiz nüfusunun %13’ünü engelli bireyler oluşturuyor. Toplumun engellilere karşı tutumu ve eğitimden sağlığa, iş yaşamından kent yaşamına kadar birçok konuda yaşanılan zorluklar, engelliler üzerinde psikolojik baskı yaratıyor. Engellilik hali kişinin yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda yakınları için de duygusal etkiler oluşturabiliyor. 

Çarşamba Belediyesi engelli bireylerin sosyal hayata daha kolay uyum sağlaması ve ailelerin yaşadığı duygusal zorlukları aşabilmelerine yardımcı olabilmek.

Gizlilik ve gönüllülük esası: Hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin kimlik bilgileri üçüncü şahıslara verilmez. Terapilerde yapılan kişisel görüşmelerin içeriği gizlilik ve istekli olma (gönüllülük) ilkesine tabidir.
Aile Danışmanlığı Hizmeti’nin amacı nedir?
Aile Danışmanlığı Hizmeti, aile içi iletişimi ve aile bireyleri arasında empati, saygı, sevgi, güven ve uyumu arttırmak yoluyla erdemli ve güçlü bir toplum yaratmanın gereği olan "sağlıklı aile" yapısına katkıda bulunur.
Aile Danışmanlığı kapsamındaki başlıca konular nelerdir? 
- Evlilik öncesi ve evliliğe hazırlık sürecinde çıkabilecek problemler 
- Eşler arası uyumsuzluk ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 
- Anne, baba ve çocuk iletişimi 
- Boşanma (öncesi ve sonrası) 
- Boşanma sürecinde çocuklara yaklaşım 
- Aile içi şiddet 
- Çocukluk ve ergenlik sorunları-
Çatışma çözme becerileri-
Ailede kriz yönetimi
Aile Danışmanı ne yapar? 
Aile Danışmanı, aile bireyleriyle tek tek ya da bir arada görüşerek; 
• Evliliğe hazırlık terapisi 
• Evlilik ve çift terapisi 
• Boşanma sürecinde ya da sonrasında çiftlerin çocuklarına yönelik psikolojik destek vermek, kişinin kendiyle iç iletişimini sağlıklı bir düzene oturtmasına yardımcı olmak, bireylerin duygu ve düşüncelerini daha açık ifade etmesine yardımcı olmak vb. konular için diğer psikologlarla beraber bireysel terapiler uygular. 

• Resmi kayıtlara göre artış gösteren (genç boşanmalar, evini/ailesini terk, aile içi şiddet, madde bağımlılığı vb.) sorunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda yardımcı olur.


Bilgi almak veya başvuruda bulunmak için;
Adres   : Orta Mahalle, Atatürk Bulvarı, Irmak Apartmanı, A Blok Kat: 1 No:6 Çarşamba/SAMSUN
Telefon: 0 362 834 42 42
E Mail : psikolojikdanismanlik@carsamba.bel.tr
Web : www.carsamba.bel.tr