ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Aralık 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2019-12-02

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                        02/ 12/ 2019

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Aralık Ayı Olağan Meclisi 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

 

      Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M (05/12/2019)

 

  1. 2019 Mali Yılı Bütçe İçi Aktarma
  2. Kirazlıkçay Mh. 782 Ada 3 Nolu Parselde Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi
  3. Tekstilkent Kurulacak Olan Arsanın Belediye Tarafından Satın Alınması ve Gerekirse Kredi Kullanımına Dair Yetkilendirme.
  4. Kadro İhdası.