ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ARALIK 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2
Geri
2019-12-06

G Ü N D E M (06/12/2019)

 

  1. Kirazlıkçay Mahallesi 782 Ada 3 Nolu Parseldeki İmar Planı Tadilatına Yapılan İtiraza İlişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu.
  2. Beyyenice Mahallesi 116 Ada 1 Nolu Parsel ve Çevresinin Bulunduğu Bölgede Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu.