ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ARALIK 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2021-12-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sayı : 59031799-105.02- 8114                              29/ 11/ 2021

 

Konu : Meclis Toplantısı. 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Aralık Ayı Olağan Meclisi 02 Aralık 2021 Perşembe günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim. 
 

      Halit DOĞAN 

    Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M   (02/12/2021)

 

1- Çarşamba 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi

2- Mimari Estetik Komisyonu Görev Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

3- Mahalle İsim Değişikliği 

4- Belediye Ücret Tarifesine Kat/Emsal Artış Ücretinin İlave Edilmesi

5- Çarşamba 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

6- Aşiyan Evleri Taksitli Satış Vade Farkı Belirleme

7- Aktarma