ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
ARALIK 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2022-12-02

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı     : E­44060059­105.02­19136

Konu   : Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

02.12.2022

DAĞITIM YERLERİNE ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN   

                          5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Aralık Ayı Olağan Meclisi 06Aralık 2022 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis 

Salonunda toplanacaktır.                          

 Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.  

G Ü N D E M (06/12/2022)

1-­Yetkilendirme 

2­-Bütçeiçi Aktarma

3-­Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi (Beyyenice Mh. 957 Ada)

Halit DOĞAN

Belediye Başkanı