ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Asansör Muayene Duyurusu
Geri
2020-01-16

Konu:Asansörlerin Yıllık Periyodik Muayene ve Kontrolü                     

 

Sayın: Bina/Site Yöneticilerinin dikkatine,

               

                04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’in şartlarına göre bina yöneticisi, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile asansörlerde aylık periyotlarda yapılan bakım faaliyetlerinden farklı olarak yılda en az 1 kez belediyemiz tarafından seçilen bir A Tipi Muayene Kuruluşuna her asansörünün yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Yıllık kontrol, asansörün can ve mal güvenliği açısından uygun olup olmadığının tespiti açısından yapılan bir faaliyettir. Yıllık kontrollerin yaptırılacağı kuruluşun seçimi ve bu yıllık kontrollerin yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi sorumluluğu Belediyemize verilmiştir.

                Belediyemiz, bu nedenle Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü anılan yönetmelik şartları çerçevesinde 14/01/2020 – 14/01/2024 tarihleri arasında 4 (dört) yıl süreyle gerçekleştirmek üzere, Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olan EKC KALİTE BELGELENDİRME MUAYENE EĞİTİM SAN. TİC. A.Ş. ile görevlendirme sözleşmesi imzalamıştır. 06.04.2019 tarih ve 304737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’inde belirtildiği üzere 2020 Yıllı kontrol hizmet bedeli, protokol süresince;

0-5 kat arası 306,00 TL+ İlgili İdare Payı (%10) +KDV,

6-10 kat arası 355,00 TL+ İlgili İdare Payı (%10) +KDV,

11-15 kat arası 416,00 TL+ İlgili İdare Payı (%10) +KDV,

16-20 kat arası 490,00 TL+ İlgili İdare Payı (%10) +KDV,

21-25 kat arası 576,00 TL+ İlgili İdare Payı (%10) +KDV,

26 katın üzerinde 674,00 TL+ İlgili İdare Payı (%10) +KDV, olarak tahsil edilecek olup; uygunsuzluk sonrası yapılan “A Tipi Muayene” kuruluşunun Yönetmelikte belirtilen başvuru süresini GEÇMEYEN (kırmızı etiket- 30 gün / sarı etiket-60 gün) 1.Takip kontrollerini yapacakları asansörler için “TAKİP KONTROL ÜCRETİ” için ücret tahsil edilmeyecektir. Daha sonraki yapılacak olan takip kontrolleri için 180,00 TL + KDV bedelleri tahsil edilecektir.

                Binanızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere EKC KALİTE BELGELENDİRME MUAYENE EĞİTİM SAN. TİC. A.Ş. Çarşamba Şubesine başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız ve asansör bakım hizmeti alınan firma personelinin yıllık kontrol sırasında bulunmasını sağlamanız gerekmektedir. Yıllık kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

                Yıllık kontrolleri yaptırmayan veya yapılmış kontrol ve muayeneye ait raporu almayan bina yöneticilerine ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai uygulama yapılacaktır.Asansörün/asansörlerin kontrolü ile ilgili olarak aşağıda iletişim bilgisi verilen EKC KALİTE BELGELENDİRME MUAYENE EĞİTİM SAN. TİC. A.Ş. Çarşamba Temsilciliğine müracaat etmeniz gerekmektedir. Anılan yönetmelik, yıllık kontrol raporunda asansöre ilişkin can ve mal güvenliğini ilgilendiren eksik ve hatalar varsa giderilmesini zorunlu kılmakta ve giderilene kadar asansörün işletilmesine izin vermemektedir.

                Asansörün yıllık kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda, bilgilerinize rica ederim.

 

İRTİBAT:

EKC KALİTE BELGELENDİRME MUAYENE EĞİTİM SAN. TİC. A.Ş.MERKEZ OFİS

Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. no:102/7 Gölbaşı/ANKARA

Merkez ofis Tel: 0.312.484 54 52- Fax:0.312.484 54 58

EKC KALİTE BELGELENDİRME MUAYENE EĞİTİM SAN. TİC. A.Ş. ÇARŞAMBA ŞUBE

Orta Mah. Dr. Ata Giritli Cad. No:32/34 Çarşamba/SAMSUN

Çarşamba ofis Tel: 0.362.833 22 02- Gsm: 0.531.280 84 77

E-mail:[email protected]