ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Ekim 2019 Olağan Meclis Toplantısı 1
Geri
2019-10-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                        27/ 09/ 2019

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclisi 01 Ekim 2019 Salı günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

      Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                   (01/10/2019)

 

  1. Belediyenin 2020 Mali Yılı Bütçesi.
  2. 2020 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi.
  3. 2020 Mali Yılı Kira Ücretlerinin Belirlenmesi.
  4. AKSA Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Kurula Katılıma İlişkin Yetkilendirme.
  5. Tekkeköy Belediyesi’nin Çarşamba İmar İnş. Ltd. Şti.’ne Hisse Devri.
  6. Belediyemizin Temizlik Hizmetlerinin İhtiyaçlarının karşılanması  için Taşıt Kredi Kullanımına Yetkilendirme.