ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
EKİM 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2020-10-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                                                                                                     01/ 10/ 2020

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclisi 06 Ekim 2020 Salı günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

      Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                   (06/10/2020)

 

  1. Belediyenin 2021 Mali Yılı Bütçesi.
  2. 2021 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi.
  3. 2021 Mali Yılı Kira Ücretlerinin Belirlenmesi.
  4. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
  5. Helvacalı Mh. 120 Ada 15 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
  6. Çay Mh. 1110 Ada 1,2,3,4 Parseller Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
  7. Kadastro Bilirkişi Seçimi