ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
EKİM 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2021-10-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sayı : 59031799-105.02-6725                                                                                                                                                                 01/ 10/ 2021

 

Konu : Meclis Toplantısı. 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclisi 05 Ekim 2021 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim. 
 

      Halit DOĞAN 

    Belediye Başkanı


 

G Ü N D E M (05/10/2021)

 

  1. 2022 Mali Yılı Bütçesi. 

  2. 2022 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi.

  3. 2022 Mali Yılı Kira Ücretlerinin Belirlenmesi.

  4. Bütçeiçi Aktarma 

  5. Bina İnşaatı Harcı