ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
EKİM 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2022-10-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-105.02- 16637                                                                            30 / 09 / 2022

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ekim Ayı Olağan Meclisi 04 Ekim 2022 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

               Halit DOĞAN

            Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

G Ü N D E M             (04/10/2022)

 

1-Çay Mah. İmar Uygulaması Kapsamında Yapılacak İmar Planı Değişikliği

2-Sarıcalı Mah. 1053 Ada 42 Parsele İlişkin Koruma Kurulu Kararı Gereği Yapılacak İmar Planı   

   Değişikliği

3-2023 Mali Yılı Bütçesi.

4-2023 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi

5-2023 Mali Yılı Kira Ücretlerinin Belirlenmesi.

6-Yetkilendirme (Taşınmaz İpoteği)

7-Yetkilendirme (Şartlı Bağış Alma)