ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
EYLÜL 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2020-08-31

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                                                                                                      31/ 08/ 2020

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Eylül Ayı Olağan Meclisi 03 Eylül 2020 Perşembe günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

     Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                   (03/09/2020)

 

  1. Çay Mahallesi Huzurevi Alanına İlişkin İmar Plan Değişikliği.
  2. Çay Mahallesi 154/16 Parsele İlişkin İmar Plan Değişikliği
  3. Yetkilendirme (Belediyemiz Adına Müteselsilen Borçlanmaya Yetki)
  4. Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği