ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
EYLÜL 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2023-09-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı     : 59031799-105.02-27270                                                                                                                                                                                                                                               01 / 09/ 2023

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Eylül Ayı Olağan Meclisi 05 Eylül 2023 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

     Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

G Ü N D E M             (05/09/2023)

 

1-Çay Mahallesi 744 Ada 15 Nolu Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
2-Eğercili Mahallesi 389 Ada 11 Nolu Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

3-Araç Hibesi Kararının Yenilenmesi

4-Aktarma

5-Yetkilendirme