ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
HAZİRAN 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2020-06-04

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-105.02-E.3025                                                                                        04/ 06/ 2020

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

           26.03.2020 tarih ve 5887 Sayılı Genelge ile ertelenen meclis toplantıları İçişleri Bakanlığı’nın 03/06/2020 tarih ve 8752 sayılı Yerel Yönetim Birimlerinin Meclis Toplantıları yazısına istinaden  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Haziran Ayı Olağan Meclisi 08 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 18:00’de Doğal Yaşam Parkı’nda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

            Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

  

 

 

        (e-İmzalıdır)

      Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M            (08/06/2020)

 

  1. 2019 Yılı Faaliyet Raporu
  2. 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporu
  3. Belediyenin 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu
  4. Encümen Üyeliği Seçimi
  5. Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi
  6. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi
  7. Tarife ve Kira Tespit Komisyonu Üyeliği Seçimi