ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Haziran 2020 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI
Geri
2020-06-01

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-105.02-E.2937                                                                                        01/ 06/ 2020

 

Konu  : Olağanüstü Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye  Kanununun 20. maddesinin son fıkrası gereği Belediyemiz Meclisi 04/06/2020 Perşembe günü saat 15:00’de Belediyemiz Cemil Şensoy Kültür Merkezinde Covid-19 salgın hastalığına karşı gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere OLAĞANÜSTÜ olarak toplanacaktır.

 

Bilgi edinilmesini, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.  

 

 

        (e-İmzalıdır)

     Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

G Ü N D E M            (04/06/2020)

 

  1. Yetkilendirme (OKA Çevre Dostu Enerji Projesi Fizibilitesi)
  2. Yetkilendirme (Denge Tazminatı)
  3. Kirazlıkçay Mh. Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtirazın Değerlendirilmesi
  4. 1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İçin Yetki Talebi
  5. Beyyenice Mh. Sınırlarında Şartlı Taşınmaz Bağışının Kabulü
  6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
  7. Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik Değişikliği
  8. Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik Değişikliği
  9. Yetkilendirme (Taşınmaz Satışı, Kiralaması)