ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlanı (25.06.2021)
Geri
2021-06-25

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                                                                                                             25.06.2021

İLAN

          

  İlçenin 18KIC, 18KIID, 18KIIIA, 18KIVB imar paftalarında, tapunun Kirazlıkçay Mahallesi 174 ada 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve Beyyenice Mahallesi 120 ada 1, 2, 956 ada 1 ve 957 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi Uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile ilgili  imar planı uygulanası yapılmasına dair, 20.05.2021 tarihli ve 181 sayılı Encümen kararına istinaden hazırlanan parselasyon planı, tapu tescil ve dağıtım cetvelleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre encümenin 04.06.2021 tarih 193 nolu kararı ile onanarak, 5216 sayılı kanunun 7(b) maddesi uyarınca da Samsun Büyükşehir Belediye Encümenin 17.06.2021  tarih ve 284 sayılı kararı ile de uygun bulunmuştur. Karar gereği askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu uygulama imar planı Belediyemiz ilan panosunda 25.06.2021-25.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

            Sayın halkımıza ilanen duyurulur.

 ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI