ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
KASIM 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2021-10-28

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı : 59031799-105.02-7345                                                                                                                                                                                                                                                                   28/ 10/ 2021

 

Konu : Meclis Toplantısı. 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Kasım Ayı Olağan Meclisi 02 Kasım 2021 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim. 
 

      Halit DOĞAN 

    Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M   (02/11/2021)

 

  1. Otopark Yönetmeliği 12. Maddesi Uyarınca Yerleşme Bölgeleri Sınırlarının Belirlenmesi

  2. Çınarlık – Dikbıyık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notlarının Yeniden Düzenlenmesi 

  3. Boyacılı Mahallesi Sınırlarında Kalan, İmar Planında Ticaret (T2) Kullanım Kararı Bulunan 102 Ada 54 Parselin Bulunduğu Alanın Plan Dışına Çıkarılması

  4. Yetkilendirme (İlçemiz Rıdvanpaşa Camii Müştemilatı İle Çevresi, Belediye Hizmet Binası Cephesi, İlçe Meydanı ve Çevresi İle Cadde ve Sokakların İyileştirilmesinin Belediyemizce Yapılması İle İlgili Tüm İş ve İşlemlerde).

  5. Yetkilendirme (119 Ada 8 Parsel Cayvar Mahallesi Kiralama)