ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Kıyı Kenar Çizgisi Güncelleme İlanı (18.11.2020
Geri
2020-11-18

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

                                                                                                             18.11.2020

İLAN

          

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan kıyı kenar çizgisinin bugün itibari ile ırmak kenarında taşkın önleyici sedde imalatı ve yolu bitirildiğinden, suya düşmekte ve seddenin kara tarafından geçtiği görüldüğünden söz konusu Çay Mahallesi sınırlarında Yeşilırmak kenarında bulunan alanda 1/1000 ölçekli F37D-1OA-3C paftasından geçen onaylı kıyı kenar çizgisinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmeliğinin 9.madde hükümlerince güncel durumuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğinden, Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca iptali ve yeniden tespiti yapılan kıyı kenar çizgisi, Bakanlığın 11.10.2020 tarihli ve 209305 sayılı Makam Olur'una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 9.Maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylanan söz konusu 1/1000 ölçekli Kıyı Kenar Çizgisini içeren halihazır haritanın, 3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesinin ek fıkrasındaki (RG-2/4/2013-28606) "Yürürlüğe giren kıyı kenar çizgisi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu sınırlar dışında Valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan edilir." ifadesi gereği Çarşamba Belediye Başkanlığımızda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmesi gerekmektedir. Karar gereği askıya çıkartılmıştır.

 

Söz konusu yeniden belirlenen Kıyı Kenar Paftası Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde 18.11.2020-18.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

            Sayın halkımıza ilanen duyurulur.