ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
METRUK YAPI İLANI (15.04.2022)
Geri
2022-04-15

METRUK YAPI İLANI

 

İlçemiz muhtelif yerlerinde bulunan, tespiti Belediyemizce yapılan metruk yapıların yıkımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemli gerçekleştirilemeyen, yurtdışında yaşayan ve yurtdışı adresi bulunamayan, kimlik numarasına ve dolayısıyla adresine ulaşılamayan kişilere ait yapılara ilişkin tebliğler, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde bulunan ‘’(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.’’ hükmü ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi hükümleri gereği internet sayfamızda 30 gün süre ile ilan edilmektedir.

Konuya ilişkin ilgilinin bilgi veya itiraz talepleri için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurabilecekleri ilanen duyurulur.

 

S.No.

Mahalle

Ada

Parsel

Ad-Soyad

Yapı Adresi

 

1

 

Helvacalı

 

127

 

1

 

Mehmet Oğlu Refaettin YÜCE

Tapu kaydında ve Tapu Müdürlüğünde kimlik bilgileri ve adresi bulunmuyor.