ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
NİSAN 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2022-04-04

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-105.02-11810                                                                                                                                                                                                                                                01/ 04/ 2022

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Nisan Ayı Olağan Meclisi 05 Nisan 2022 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

     Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                   (05/04/2022)

 

  1. 2021 Yılı Faaliyet Raporu.
  2. 2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu.
  3. Encümen Üyeliği Seçimi
  4. Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi
  5. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi
  6. Tarife ve Kira Tespit Komisyonu Üyeliği Seçimi  
  7. Çarşamba İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlara İlişkin Kısmen Kabulün Uygun Görüldüğü Meclis Kararı ve İmar Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi
  8. İlçemiz Kirazlıkçay ve Sungurlu Mahalleleri, 779 Ada 15 Nolu, 1292 Ada 4 Nolu, 1266 Ada 1 Nolu ve 47 Ada 2 ve 3 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda İlkokul Alanı ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
  9. İlçemiz Beyyenice Mahallesi 126 Ada 48 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
  10. Ek Bütçenin Görüşülmesi