ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
OCAK 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2022-01-03

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

Sayı     : 59031799-105.02-9104                                                                                   31/ 12/ 2021

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Ocak Ayı Olağan Meclisi 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

      Halit DOĞAN

    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                   (06/01/2022)

 

  1. Denetim Komisyonu Üyeliği Seçimi (Gizli Oylama)
  2. 2022 Mali Yılı Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi.
  3. 2022 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.
  4. 2022 Mali Yılında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellere Ödenecek Net Ücretin Belirlenmesi
  5. Zabıta Personellerinin Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi.
  6. Memur Norm Kadro İhdası İle Boş Kadro Değişikliği
  7. Beyyenice Mh. 956 Ada 2 Parsel; 116 Ada 3 ve 4 Parseller; 121 Ada 1 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
  8. Çay Mh. 140 Ada 2,4,5,16 ve 23 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
  9. Çay  Mh. Sınırlarında Kalan 1209 Ada 2 Nolu Parselde Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
  10. Yetkilendirme (İller Bankası’ndan Kredi Talebi)