ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
Temmuz 2019 Olağanüstü Meclis Gündemi
Geri
2019-07-17

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-301.03-                                                                                        17/ 07/ 2019

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye  Kanununun 20. maddesinin son fıkrası gereği Belediyemiz Meclisi 19/07/2019 Cuma günü saat 18:00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere OLAĞANÜSTÜ olarak toplanacaktır.

 

Belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmeniz önemle rica ederim.

 

 

 

      Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                   (19/07/2019)

 

  1. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Çarşamba Tekstil Kümelenmesi Fizibilite Çalışmasına Dair Proje Sunulması konusunda Belediye Başkanının Yetkilendirilmesi.  
  2. Orta Karadeniz Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Çarşamba Doğal Yaşam/TEMA Park Projesi başlıklı proje sunulması için Belediye Başkanının Yetkilendirilmesi.