ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
TEMMUZ 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Geri
2022-07-04

T.C.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Sayı     : 59031799-105.02- 14504                                                                           01 / 07/ 2022

 

Konu  : Meclis Toplantısı.

 

 

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddelerine göre Belediyemiz Temmuz Ayı Olağan Meclisi 05 Temmuz 2022 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

           

Bilgi edinilmesi, belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirak etmenizi önemle rica ederim.

 

 

 

     Halit DOĞAN

   Belediye Başkanı

 

 

 

 

G Ü N D E M                   (05/07/2022)

 

1-Çay Mahallesi 1199 Ada 6 Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliği
2-Kirazbucağı Mahallesi 127 Ada ve Çevresi Anaokulu Alanı Oluşturulmasına İlişkin İmar Planı      Değişikliği
3-Acıklı Mahallesi 102 Ada 87 ve 88 Parsellere İlişkin İmar Planı Değişikliği 
4-Çarşamba İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Beylerce 470 Nolu Parselin Bulunduğu Alana İlişkin Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi
5-Kirazlıkzçay Mahallesi 241 Ada 3 Parsele İlişkin İmar Planı Değişikliği
6-Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemeleri (Araç Kiralama, Kontrollük, Temizlik)
7-Yetkilendirme (Delta Park 42 ve 44 Nolu İşyerlerinin Kütüphane Olarak Tahsisi)
8-Yetkilendirme (Geçici Hayvan Bakım Merkezi)
9-Yetkilendirme (İller Bankası Kredi)
10-Yetkilendirme (Banka Kredi)
11-Yetkilendirme (TOKİ)
12-Yetkilendirme (Taşınmaz Takası)
13-Yetkilendirme (Taşınmaz Takası)
14-Yetkilendirme (Taşınmaz Takası)
15-Yetkilendirme (Taşınmaz Takası)
16-Yetkilendirme (Taşınmaz Tahsisi)
17-Yetkilendirme (Taşınmaz Satın Alınması)