ÇARŞAMBABELEDİYESİ
Çarşamba Belediyesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÇAY MAHALLESİ 03.03.2021
Geri
2021-03-03

T.C.
ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

03/03/2021

İLAN

 

Belediye sınırları içinde, Çay Mahallesi, 19.K.III-c numaralı imar planı paftası, 744 ada 19 ve 20 nolu parseller ile 745 ada 17 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 1/18 sayılı kararı (PİN: UİP-55945914) ile yol kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılmış olup, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih ve 2/89 sayılı kararı ile 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca onanmıştır.

 

Söz konusu uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 03.03.2021 - 03.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur.

 

      ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI